காமென்வெல்த் போட்டியில் தங்கம் வென்ற முன்னாள் மாணவிக்கு பாராட்டு